Kommande system

Se våra kommande system

YW24 Upcoming Systems YW24 Upcoming Systems

Vi arbetar för närvarande på två nya system:

 

JOB MAPPING
Ett system där det på ett enkelt sätt går att gradera befattningar inom och mellan jobbfamiljer/funktioner. Verktyget är ämnat för de som idag saknar befattningsvärderingar eller önskar ett verktyg där HR själva kan genomföra gradering.

 

GOAL & PERFORMANCE
Ett system för hantering av mål och prestation, där det ska gå att knyta målen till leveranser i det dagliga arbetet genom ärenden. Målen kan även knytas till företagets/enhetens långsiktita mål.