SMARTA SYSTEM FÖR HR

Vi kan hjälpa er med att digitalisera HR genom att erbjuda användarfokuserade system

Lönekartläggning

 Lönerevision


 

Vi kan hjälpa er med att digitalisera HR med resultatet att effektivisera processerna i och kring HR. Det långsiktiga syftet är att HR ska kunna arbeta mer värdeskapande och kvalitativt.


 

Vi skapar HR-relaterade system baserade på passionerat intresse för användarfokuserade system. 

Systemen är framtagna genom omfattande arbete med verksamhetsutveckling inom HR- och Payrollprocesser,
där systemen är byggda utifrån förståelsen hur arbetet genomförs och att systemen ska stödja det arbetsflödet på bästa sätt.

Se exempel på vad vi kan hjälpa er med.