Tjänster inom Comp & Ben och HR-området

Förberedande arbete och stöd i genomförande av HR processer

Tjänster Inom Comp Och Ben (1)

YourWork24 kan erbjuda Comp & Ben konsultstöd i både förberedande arbetet och i genomförandet av lönekartläggning, lönerevision och bonusprocessen. Våra konsultar har erfarenhet av Comp & ben arbete i flera decennier.

Konsultstöd lönerevision

Avlastning vid genomförandet

Konsultstöd lönerevision

YourWork24 kan erbjuda hjälp vid genomförandet av lönerevisionsprocessen i delar eller i sin helhet. Ni som kund kan outsourca hela eller delar av förberedelsen och genomförandet av lönerevisionen till oss.

Konsultstöd lönekartläggning

Stöd vid genomförandet

Exkludering av vissa löner

YourWork24 kan erbjuda stöd vid genomförandet av lönekartläggningen. Vi kan vara behjälpliga med allt från strukturera upp arbetsstrukturen till att genomföra kartläggningen inkl. förslag på åtgärder, och vara stöd i genomgång med facken.

För mindre företag kan vi hjälpa till med en helt manuell lönekartläggning utan användandet av något system. För större verksamheter kan vi hjälpa med genomförandet av lönekartläggningen via vårt IT-system i kombination med genomförande av de manuella delarna.

Konsultstöd Bonus

Framtagning av bonusupplägg

Konsultstöd Bonus Small

YourWork24 kan erbjuda hjälp med framtagning av bonusupplägg eller stöd i det förberedande arbetet med den årliga bonusprocessen.

Arbetsvärdering

Skapande av struktur eller uppdatering av befintlig

Enkelt attesteringsflöde

YourWork24 kan erbjuda hjälp med arbetsvärdering och skapande eller upprätthållande av arbetsvärderingsstruktur.