Löneförslag YW24

Enkelt för HR eller chefer att själva få fram löneförslag

Löneförslag

Verktyget gör det möjligt för HR att få fram löneförslag till medarbetare och kandidater baserat på både extern- och intern lönemarknad utan att behöva gå till extern part eller via Comp & Ben. Vidare kan företaget göra det möjligt att chefer själva kan ta fram löneförslag via verktyget, vilket både underlättar arbetet för HR/Comp & Ben och snabbar upp processen för att få fram jämförelselön vid diskussion med medarbetare eller kandidat. Fungerar även utmärkt för att ta fram underlag för uppfyllnad av Lönetransparensdirektivet när medarbetare efterfrågar information kring genomsnittliga löner för medarbetare som genomför samma eller likvärdigt arbete.

Löneförslaget

Information som ingår i löneförslaget

Löneförslaget

Extern lönemarknad ger ett lönespann.

För den interna lönejämförelsen ges löneförslag med följande information:

  • Medianlön
  • Minsta lön
  • Högsta lön
  • Lönemarknadsnivå (medelvärde)
  • Medelvärde prestation
  • Andelen medarbetare som är chefer
  • Andelen medarbetare som är övertidsavlösta

Jämförelsedata

Val för att definiera lönemarknad och få relevant löneförslag

Jämförelsedata

Användaren väljer först ett eller flera lika arbeten som ska ingå i utsökningen av löneförslaget. Användaren kan välja land, ort/region och arbetare/tjänsteman för att förfina lönemarknadsutsökningen. Vidare kan användaren välja nivån på medarbetaren (senior, normal, junior) för att få ett mer relevant löneförslag.